Poly-Plast s.j.

Poly-Plast sp.j. działa na rynku od 1999 roku i specjalizujące się w handlu akcesoriami kolejowymi oraz recyklingiem i utylizacją odpadów powstałych w procesie remontu szlaków kolejowych.

Przez ponad 20 lat działalności wyspecjalizowaliśmy się w recyklingu akcesoriów kolejowych i torowych. Wszystkie wykonywane przez nas usługi spełniają rygorystyczne wymagania wynikające z przepisów ochrony środowiska, oraz szeroko rozumianego otoczenia prawnego, który reguluje tryb postępowania w każdym przypadku.

Posiadamy aktualne, nowo wydane decyzje (wg przepisów z 2020roku) na transport i utylizację oraz przetwarzanie odpadów. Na podstawie tych decyzji możemy bez formalnych przeszkód działać na europejskim rynku odpadów, w zakresie:

          17 02 04* – odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 

          17 05 03* – gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB).

          17 05 05* – urobek z pogłębienia

          17 05 07* – tłuczeń torowy (kruszywo) 

Odpady przejmujemy na terenie całej Polski, a także w wybranych krajach Unii Europejskiej.

Ceny ustalamy i negocjujemy każdorazowo po analizie badań odpadu.

Preferujemy odbiór z placów budowy przez nasze samochody, które są przystosowane do transportu wyżej wymienionych ładunków.

Kontakt

PPHU “POLY-PLAST” Sp.J.

ul. Głogowska 31/33

60-702 POZNAŃ

e-mail:  poly-plast.biuro@o2.pl

tel: +48 783 881 500